Terapiapalvelut Kuopio

Olen Kuopiossa toimiva psykoterapeutti. Teen yksilöpsykoterapiaa, pariterapiaa ja perheterapiaa sekä työnohjauksia. Elämässä voi tulla tilanteita ja solmuja, joiden avaamiseen tarvitaan ammattilaisen apua. Kyseessä voi olla mm. masennus, ahdistuneisuus, jaksamattomuus tai ongelmat ihmissuhteissa. Psykoterapiassa pyritään etsimään ratkaisuja erilaisiin ongelmiin, löytämään ja kasvattamaan asiakkaan omia voimavaroja sekä hakemaan uusia näkökulmia elämään. Järjestän myös räätälöityjä koulutuksia erilaisille työyhteisöille, joissa keskeisenä ajatuksena on työssä jaksaminen.