Olen psykoterapeutti viitekehys ratkaisukeskeinen psykoterapia, perheterapeutti VET (vaativa erityistaso)


Teen yksilöpsykoterapiaa, pariterapiaa ja perheterapiaa (Kela-korvattavuus), työnohjauksia sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksia.

Tarjoan räätälöityjä koulutuksia erilaisille työyhteisöille, joissa keskeisenä ajatuksena on työssä jaksaminen.

Toimin kouluttajana Itä-Suomen Yliopistossa (Aducate) perheterapiakoulutuksessa ja lyhyemmissä koulutuksissa.

Työkokemukseni psykiatrian saralla koostuu sairaalatyöstä ja avohoidon vastaanottotyöstä sekä akuuttityöryhmätyöstä. Eniten olen työskennellyt aikuisten kanssa, mutta minulla on kokemusta myös nuorten kotiinvietävän hoidon suunnittelusta ja toteutuksesta (vuoden kestävä projekti).

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Ratkaisukeskeisyys pähkinänkuoressa:

Asiakaslähtöisyys

Asiakkaani voi olla esim. yksilö, perhe tai työyhteisö.
Hoidossani asiakas asettaa itse omat tavoitteensa yhdessä terapeutin kanssa.

Tavoitelähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus

Keskusteluissa painopiste on tavoitteissa ja keinoissa niiden saavuttamiseksi.

Voimavarakeskeisyys

Voimavarakeskeisessä ajattelussa tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista käsillä olevan pulman ratkaisemisessa sekä tavoitteiden saavuttamisessa. Menneisyyttä tarkastellaan pikemminkin voimavarana.

Poikkeuksien ja edistyksen huomioiminen

Tutkitaan erityisesti niitä aikoja ja hetkiä, jolloin vaikeudet ovat paremmin hallinnassa tai jokin tavoite toteutuu edes pieneksi osaksi.

Myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori

Tämä työmuoto tukee asiakkaan vahvoja puolia.
Uusien näkökulmien syntymisen lisäksi oleellista on ideoida ja testata vuorovaikutussuhteessa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Hyödyntäminen ja konstruktiivinen näkemys

Ratkaisukeskeinen työtapa on salliva ja siinä voidaan vapaasti liittää muista työmuodoista lainattuja ideoita , kuten kognitiivisen terapian harjoituksia, narratiivisen terapian ulkoistamista jne.

Yhteistyö ja kannustus

Asiakkaan verkostot ja läheiset nähdään voimavarana ja pulmia voidaan ratkoa yhteistyössä heidän kanssaan.
Tärkeä osa työtä on aito myönteinen palaute sekä ansion ja kiitosten jakaminen edistyksestä kaikille osapuolille.